зареждане
принтирай

Вера Михайлова

За най-ценните, но и най-трудни уроци – уроците по човечност

„Привилегия е да се работи в ОУ „Христо Ботев” са думи, изречени от директора на учебното заведение г-жа Вера Михайлова. Те винаги ще звучат задължаващо, ще отекват тежко, призивно, напористо като камбанен звън.

Безспорен е приносът на г-жа Михайлова за утвърждаване авторитета на училището. Под нейно ръководство и с подкрепата на педагогическия екип в училището се създават паралелки с разширено изучаване на музика и паралелки с ранно чуждоезиково обучение. С неуморната си инициативност и настойчивост съумява да превърне училищното настоятелство в работеща организация, подкрепяща мащабните училищни прояви и замисли. Обзавеждат се и се оборудват съвременни учебни кабинети, осигуряващи условия за съвместна творческа дейност на учители и ученици. Значителните подобрения в материално-техническата база на физкултурните салони е реализираната необходимост, трасираща пътя към звездните спортни постижения на училището.

С новаторския си дух г-жа Михайлова избра най-печелившата посока за развитието на учебното заведение през периода 1988-1998 година и по този начин осигури стабилност и сигурност на работещите в него.

С уважение препрочитаме уроците Ви по човечност, превърнали се в пътеводна звезда.

Урок:1
Спазвайте неписаните човешки закони. На всяка цена запазете престижа на учебното заведение и достойнството на хората, работещи в него.

Урок:2
Подкрепяйте таланта. Изисквайте от всекиго достатъчно, умерено провокирайте учителя, за да разгърне творческите си способности мащабно и смело.

Урок:3
Утвърждавайте новаторските идеи. Предлагайте на учениците си подходящи провокации, чрез които ги мотивирайте да мислят и развиват способностите си.

Урок:4
Търсете справедливия начин за решаване на най-трудните проблеми. Следвайте вярната посока за развитието на училището.

Урок:5
Обединявайте се в името на стойностните, значимите неща в живота на училището, запазвайки неговия дух и традиции.

icon

ДиректориДиректори на училището

icon

ПаралелкиМузикални паралелки

icon

СпортИстория на спорта

icon

ЛичностиДостойни личности