зареждане

Пишете ни

Контакти

Директор:
Иван Иванчев тел: 0910 92789

Заместник - директор по учебната дейност:
Цветомира Илиева тел: 0910 92789

Заместник - директор по административно-стопанската дейност:
Красинка Николова тел: 0910 92789

Секретар:
Веселка Радовенска тел: 0910 92789

Имейл
info-602093@edu.mon.bg

Социални мрежи

facebook