зареждане
ОУ Христо Ботев
клас първокласници занимания дейности
постановки учебни занятия учебни занятия

Уважаеми родители,

Първи клас е изпитание не само за детето, но и за неговите родители. Навлизайки в нов етап от живота си, малкият ученик трябва да преодолява много трудности и да се променя.

В първи клас се изграждат основни умения и навици, които ще бъдат полезни при бъдещата реализация на човека, затова е особено важно да бъдат изградени правилно.

Учебно-възпитателната работа на екипа на ОУ „Христо Ботев” - гр. Мездра, е насочена не само към качествено и трайно овладяване на знания и умения от учениците, но и към тяхното цялостно личностно развитие.

Целенасоченият подбор на методи и средства допринася за изграждането на самостоятелност, отговорност, умения за работа в екип, творческо мислене и вяра в собствените им възможности.

При нас всяко дете среща грижа и разбиране, сигурност и подкрепа.


Необходими документи за прием в I-ви клас:

  1. Заявление по образец (.pdf);
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал);
  3. Копие от акта за раждане;
  4. Заявление за избираеми часове (.pdf);
  5. Заявление за допълнително факултативно изучаване (.pdf);
  6. Работна карта "Характеристика на средата - образователното ниво и трудова заетост на семейството" (.pdf).
Класни ръководители