зареждане
Публикувано в Сряда, 03 Май 2023

Глобалното замърсяване с отпадъци е изпитание пред съвременния ни свят. За да има  екологично равновесие е нужно правилно управление на отпадъците, което включва и тяхното рециклиране. Обществото ни трябва да преосмисли консуматорския си начин на живот, за да се спестят много природни ресурси.

На 28.04.2023 година участниците в клуб „Да сме ЕкоЛогични” с ръководител Галина Петкова изработиха торбички от стари тениски.

Инициативата е част от дейностите по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“ BGENVIRONMENT-3.001-0006-C01, който е финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021. Общата стойност на проекта възлиза на 382 883.26 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 344 594.94 лв., съфинансирането от страна на бенефициента е в размер на 38 288.32 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.