зареждане
Публикувано в Понеделник, 18 Февруари 2019

На 15.05.2015г. ученици от 2а клас с кл. р-тел г-жа Светла Маринова и учениците от 4а клас с кл. р-тел г-жа Марияна Спасова от ОУ “Хр. Ботев“ - гр.Мездра излязоха да почистят района около училището.

Почистването е част от дейностите по проекта “Обичам природата - и аз участвам“ като част от националната кампания “За чиста околна среда” и част от кампанията "Да изчистим България заедно”.

На 22.04.2015г. в ОУ “Хр. Ботев“ - гр.Мездра стартира проект “Обичам природата-и аз участвам“ като част от националната кампания “За чиста околна среда-2015г“. Проектът се осъществява под надслов “Обичам природата на моя роден край“ и обхваща учениците от начален етап. Целта на проекта е да повиши природозащитната култура на учениците, да възпита любов към природата чрез любовта към родния край.

Началото на проекта поставиха учениците от ІІА клас с класен ръководител Светла Маринова и ІVА клас с класен ръководител Марияна Спасова, които представиха екологичен урок - игра “Обичам природата и я пазя чиста“. С мултимедийно представяне г- жа Марияна Спасова запозна учениците с отбелязването на 22 април като Международен ден на Земята у нас и по света, разказа им за Природен парк “Врачански Балкан“, природните богатства, растителните и животински видове, които се опазват в него.

С изключителен интерес децата участваха в решаването на екологични ситуации, където показаха завидни знания за опазването на природата и разделно събиране на отпадъци.