зареждане

Списък на учителите от ОУ "Христо Ботев" - гр. Мездра за учебната 2018/2019 г.

 • Клас/Паралелка

 • ДИРЕКТОР
 • Заместник-директор учебна дейност
 • Заместник-директор административно стопанска дейност
 • Іа клас
 • Iб клас
 • Iв клас
 • IІа клас
 • IІб клас
 • ІІв клас
 • IIІа клас
 • IIІб клас
 • IVa клас
 • IVб клас
 • IVв клас
 • Va клас
 • Vб клас
 • Vв клас
 • VIa клас
 • VIб клас
 • VIIa клас
 • VIIб клас
 • учител по английски език - начален етап
 • учител по английски език - прогимназиален етап
 • учител по музика
 • учител по история и цивилизация
 • учител по физика и ИТ
 • учител по ФВС
 • педагогически съветник
 • ресурсен учител
 • ресурсен учител
 • учител с група за целодневна организация на учебния ден – І кл.
 • учител с група за целодневна организация на учебния ден – І кл.
 • учител с група за целодневна организация на учебния ден – ІІ кл.
 • учител с група за целодневна организация на учебния ден – ІІ кл.
 • учител с група за целодневна организация на учебния ден – ІІ кл.
 • учител с група за целодневна организация на учебния ден – ІІІ кл.
 • учител с група за целодневна организация на учебния ден – ІІІ кл.
 • учител с група за целодневна организация на учебния ден – IV кл.
 • учител с група за целодневна организация на учебния ден – V кл.
 • учител с група за целодневна организация на учебния ден – VІ кл.
 • учител с група за целодневна организация на учебния ден – VІІ кл.
 • Класен ръководител

 • Иван Кръстев Иванчев
 • Цветомира Васкова Илиева
 • Красинка Миткова Николова
 • Таня Иванова Йоловска
 • Калинка Иванова Стоянова
 • Росица Лакова Драганова
 • Теменужка Христова Начева
 • Христина Иванова Иванова
 • Светла Иванова Маринова
 • Клавдия Левчева Добрева
 • Вилма Христова Петрова
 • Марияна Спасова Маркова
 • Лилия Христова Костова
 • Гинка Георгиева Кръстева
 • Николай Иванов Ненов
 • Мая Николаева Кръстарска - Манчовска
 • Цветелина Красимирова Ангелова
 • Красимира Николова Каменова
 • Галина Георгиева Петкова
 • Христинка Йотова Иванова
 • Цветелина Благовестова Цинцарска
 • Соня Димитрова Йотова
 • Десислава Иванова Маньовска
 • Валентин Иванов Иванов
 • Ралица Ангелова Ангелова
 • Анелия Миткова Монова
 • Слави Георгиев Маринов
 • Христина Иванова Димитрова
 • Ирена Цветанова Тодорова
 • Христо Николов Господинов
 • Тамара Петрова Нетева
 • Калина Пламенова Костова
 • Валентина Цветанова Исаева
 • Румяна Станиславова Стоянова
 • Рени Свиленова Митева
 • Диляна Димитрова Станинска
 • Катя Ангелова Йотова
 • Силвия Дантева Пешевска
 • Тодорка Иванова Василева
 • Татяна Цветанова Ковачева
 • Цветина Никодимова Георгиева