зареждане
Публикувано в Събота, 16 Февруари 2019

ОТ 01.01.2012 г.- в ОУ ”Христо Ботев” гр. Мездра стартира проектът " Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

Обща цел: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

Обхват на проекта:36 месеца; начало:20.12.2011 г.- край: 31.12.2014 г.

В целодневното обучение са обхванати 178 ученици, разпределени в 8 полуинтернатни групи. Пет от тях в начален етап и три в прогимназиален етап.За учениците са осигурени безплатни обяд и транспорт.