зареждане
Публикувано в Неделя, 17 Февруари 2019

ОУ ”Христо Ботев” град Мездра получи национално признание за проекта „Музиката и танцът - нашият общ език“. Учебното заведение е единственото от област Враца, наградено със сертификат за качествено изпълнение и плакет за проекти приключили през 2013г. по програма „Коменски“, част от европейската програма „Учене през целия живот”.

Това не е единственият проект, по който работи учебното заведение, но е първият изцяло разработен от екипа на училището, като ОУ „Христо Ботев” гр. Мездра е и координатор при неговото изпълнение. Проектът е двустранен, а партньор е основно училище от град Бейпазаръ-Анкара, Р. Турция. „Това е голямо признание и ни кара много да се гордеем. Освен това сме и единствените представители на област Враца“, коментира директорът Иван Иванчев.

Наградата беше получена от Анета Петкова - учител по музика и координатор на проекта на провелата се на 16.12.14г. Валоризационна конференция, организирана от ЦРЧР, провела се в хотел Шератон, София.

ОУ ”Христо Ботев” гр. Мездра спечели международен проект за междуучилищно сътрудничество към секторна програма „Коменски”на програмата на европейската комисия „Учене през целия живот”, работата по който се финансира от ЦРЧР - Националната агенция на България. Темата на проекта е ”Музиката и танцът – нашият общ език” и предвижда партньорство с училище CAYIRLIOGLU ILKOGRETIM OKULU Турция.

Сред водещите цели на проекта са: създаване на европейско самосъзнание у учениците, насърчаване на взаимодействието, комуникацията и сътрудничеството с хора с различни традиции и култура, запознаване с традициите и културата на страната –партньор;учениците да се образоват, да бъдат толерантни чрез общия език на музиката и танца. Проектът е с продължителност две години и ще приключи през август 2013г.

Координатор е ОУ ”Христо Ботев”- Мездра. Работен език на проекта е английският език. При подготовката и изпълнението на предвидените дейности учениците, както и учителите ще подобрят и развият езиковите си комуникативни умения на работния език, а също така ще придобият опорни знания за езика на страната партньор.Учители и ученици ще се запознаят с образователните системи на другата страна. В изпълнението на дейностите ще бъдат включени предимно ученици от паралелките с разширено изучаване на музика и хореография. Проектът ще бъде интегриран като част от учебния процес в двете партниращи си училища и в извънкласни дейности.

Работата по проекта включва две основни направления - Дейности и Мобилности. Всяка от тях предоставя различни възможности за повишаване на качеството на преподаване при учителите и развитие на компетенции на базата на чуждоезиковото обучение при учениците. Проектът предоставя възможности за срещи на нашите учители с техни колеги, като по този начин се реализират инициативи, чрез които се осъществява интегриране в учебните програми и дейности, представящи различни културни модели, обмяна на преподавателски опит, съчетаващ традициите и съвременното състояние на училищния живот в Европа.