зареждане
Публикувано в Сряда, 12 Юли 2023

НВО – 4 клас Съпоставка на средния резултат от НВО по предмети за училището със съответните резултати за областта и за страната за 2023 г. 

Учебен предмет

Среден резултат в точки за училището 

Среден резултат в точки за областта

Среден резултат в точки за страната 

БЕЛ

74,74

67,09

70,52

Математика

67,04

56,18

64,38

 

Резултатите са в резултат на това, че:


Добрите резултати са в резултат на работата на учителите в четвъртите класове, решаване на тренировачни задачи по модел на НВО.


Съпоставка на резултатите на учениците от училището с резултатите на връстниците им от региона и страната. – НВО- БЕЛ -7 клас

Среден резултат в училището

Среден резултат

в региона

Среден резултат

в страната

58,33

49,04

55,03


През 2023 г.. седмокласниците от ОУ «Христо Ботев», гр.Мездра са постигнали по-високи резултати на НВО по БЕЛ от областните / +9,29/  и от националните /+3,30/.

Резултатите са много добри. Те са адекватни на положените усилия


Тенденциите в развитието на резултатите през  последните три   години  е за повишаване на съответните за училището като цяло.

 През 2020-2021учебна година резултатите на училищно ниво са по- високи от тези в региона и страната, през 2021-2022 училищните са по- високи от регионалните, но по- ниски от националните, а през 2022-2023 са повече от тези в региона и страната.


Съпоставка на резултатите на учениците от училището с резултатите на връстниците им от региона и страната. – НВО - математика

Среден резултат

в училището

Среден резултат

в региона

Среден резултат

в страната

34,73

26,67

35,29


Изводи от получените резултати:

 През 2023 г. седмокласниците от ОУ «Христо Ботев», гр.Мездра са постигнали по-високи резултати на НВО по математика от областните  - / + 8,06/   и по-ниски   от националните -  / - 0,56/.Това е по-малко от единица и показва несъществена разлика.                  

Тенденциите в развитието на резултатите през последните три години е постигнати по- високи такива от региона и  много малко по- ниски от тези в страната.