зареждане

Удължаване на грипната ваканция

Сряда, 05 Февруари 2020

новини ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“- гр.МЕЗДРА    След заседание на Областния оперативен щаб за борба с грипа и ОРЗ е взето решение  преустановяването на учебните занятия в училищата в област Враца да бъдe удължено до 9 февруари 2020 г. включително.

пълен текст

break

Грипна ваканция от 29.01.2020 г. до 05.02.2020 г.

Вторник, 28 Януари 2020

новини След заседание на Областния оперативен щаб за борба с грипа и ОРЗ е взето решение да бъдат предприети действия за преустановяване на учебните заният в училищата в област Враца.  Предстои внасяне на мотивирано предложение от директора на РЗИ - Враца до началника на РУО - Враца, което ще бъде докладвано на министъра на...

пълен текст

break

Поредните успехи на младите математици от ОУ "Христо Ботев" гр. Мездра на Коледното математическо състезание

Събота, 11 Януари 2020

новини Поздравления за поредните успехи на младите математици от ОУ "Христо Ботев" гр. Мездра на Коледното математическо състезание.  Цветелина Горанова Цонкова от 6 клас - първо място Ния Хари Димитрова от 6 клас - второ място Савина Алексиева Георгиева от 1 клас - трето място Лидия Цанкова Пешева от 1 клас - трето място...

пълен текст

break

Благотворителен коледен базар

Четвъртък, 19 Декември 2019

новини По инициатива на участниците в група по интереси "Сръчни ръце" с ръководител Анелия Миткова на 18.12.2019 година бе организирана изложба-базар на коледни сладкиши. Средствата, в размер на 300 лева, събрани със съдействието на ученици, учители и родители от ОУ "Христо Ботев" ще бъдат предоставени за подпомагане на Сияна...

пълен текст

break

ОУ "Христо Ботев" се включи в проект "Подкрепа за успех"

Четвъртък, 19 Декември 2019

новини Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана...

пълен текст