Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          


Постижения и реализация на ученици от ОУ "Христо Ботев" гр. Мездра

Резултати от Национално външно оценяване по БЕЛ и Математика и резултати от прием на учениците от ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр.Мездра след VІІ клас през учебната 2013-2014г.

Национално външно оценяване 2013 година и резултати по БЕЛ и математика и прием след 7клас

Постижения през учебната 2011/2012 година