Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          


История на спорта
през погледа на г-жа Надежда Ганчева,
забележителен учител, педагог и преподавател
по физическо възпитание и спорт
в ОУ „Христо Ботев”


Масови училищни прояви

1. Национален физкултурен комплекс „Родина”

Учениците, покрили нормативите на НФК „Родина”, се награждават с бронзова, сребърна и златна значки, които се връчват в края на учебната година заедно с бележника, свидетелството или дипломата за завършено основно образование. С най-добрите се провежда състезание.

Многократни окръжни първенци

2. Стартира отряда

Инициатор на проявата е Врачански окръг. Провеждат се състезания за излъчване първо на клас - първенец в училище (за V,VІ,VІІ и VІІІ кл.). Участват всички ученици от паралелката. Градските и окръжните състезания се провеждат на лагер в Галата и Дуранкулак. Класовете се водят от класния ръководител и учителя по физическо възпитание. Нашето училище винаги е участвало на окръжни състезания.

3. Мама, татко и аз

Училище ”Христо Ботев” дава начало на състезанието „Мама, татко и аз”, което става по-късно и републиканска проява. През 1980г. състезанието е „Татко и аз”. Участват 15 двойки, които се състезават по специален комплекс от щафетни игри, забавни умения и гимнастика. Първите са: Семко Горанов и дъщеря му Галя; Стоян Добрев и сина му Драгомир; Емил Николов и дъщеря му Милена и др. Интересът е изключителен. Майките участват със саморъчно приготвени награди, които се връчват на участниците накрая.

4. Традиционна щафетна обиколка на училището в чест на 2 юни, патронен празник на училището.

Участват отбори от паралелките на всички класове.

В края на 70-80 те години за участие в състезанието се канят училища от Мездра, общината, Ботевград, Враца.

Съдийската комисия заседава Старт Финал
Отбори – първенци

5. Бързи, смели, сръчни

През 1979 г. БНТ излъчва от Мездра състезанието „Бързи, смели, сръчни” между отборите на училище „Христо Ботев” и училище „Кирил и Методий”. Водещ е майсторът на спорта Михаил Бъчваров - шампион на 100 и 200 м гладко бягане

Ръководители на отборите: Надежда Ганчева и Елисавета Стаменова Директор: Христо Гълъбов

6. С огромно желание и повишен интерес учениците участват във вътрешно-училищните първенства по отделните видове спорт: спортна гимнастика, лека атлетика, хандбал, футбол, баскетбол, шахмат.

Училищно първенство по спортна гимнастика
Училищно първенство по хандбал
VІ клас момичета VІІ клас момчета

Чрез посочените прояви и състезания се повишава интереса на учениците към самостоятелни и колективни занимания с физически упражнения и спорт и се подобрява тяхната физическа дееспособност.