Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          

На 21.03.2018г. групата за театър с ръководител г-н Николай Ненов представи приказката на Х. К. Андерсен "Славеят на китайския император". Представлението бе публична изява на групата по проект "Твоят час".


На 20.12.17г. малките готвачи от групата по интереси „Вкусно и здравословно“ по проект  Твоят час с ръководител Росица Лакова подредиха във фоайето пред хореографския кабинет на ОУ „Христо Ботев“  изложба от ястия за Бъдни вечер.   На трапезата имаше  традиционни постни български ястия, характерни за нашия край.  На масата беше поставена питка със замесена пара. Имаше мед, за да бъде сладък живота, кромид лук - да бъде годината богата на имане,  чесън - да  ни пази от зло, много плодове и зеленчуци.  Ястията бяха приготвени от малките готвачи, подпомогнати от техните родители, баби и учители.


На 31.10.2017г. се проведе представителна изява Празникът на Вси Светии - Хелоуин на учениците от клуб „Да учиш английски език е забавно” по проект Твоят час с ръководител  Соня Йотова.

Гости на събитието бяха г-н Иван Иванчев- директор на училището, учители, родители и ученици.

По време на изявата учениците представиха презентация, свързана с историята на празника Хелоуин, показаха изложба от постери и тиквени фенери, изработени от тях. Неизменните за този празник маски и костюми допринесоха за доброто настроение.


На 09.06.2017г. се състоя представителна изява на клуб "Да сме ЕкоЛогични" по проект ТВОЯТ ЧАС с ръководител Галина Петкова.

Гости на занятието бяха г-жа Илиева - директор Учебна дейност, г - жа Николова - директор АСД, ученици, учители и родител.

Учениците представиха чрез презентация и изложба дейността на клуба през цялата година като разказаха за своите преживявания по време на различните посещения, интерактивните игри, творческите си дейности, заниманията сред природата, експерименталните занятия, осъществените екологични идеи.

В края на изявата всеки ученик от клуба получи сертификат за участие и колаж със снимки от най - незабравимите моменти през годината.


На 18.05.2017г., групата по български език и литература за ученици с обучителни затруднения „Родният език-звучен и богат”, по проект ”Твоят час” към ОУ” Христо Ботев”, с ръководител г-жа Светла Маринова , проведе последен урок-тържество. Учениците в групата са от третите и четвъртите класове при училището. На тържеството бяха поканени родители, учители и ученици.

На гостите беше показана изложба от работни тетрадки, работни листове и тестове на учениците, правени през годината, както и илюстрации по четени произведения.

Пред публиката бяха демонстрирани четивна техника, артистични умения чрез драматизация на изучени народни приказки и музикален поздрав към всички уважили тържеството.


Заключителното занятие на "Математиката лесна и интересна“ по проект "Твоят час“ се проведе на 17.05.2017г. от 13.00 часа в 201 к-т на ОУ "Хр.Ботев“. То включваше логически и занимателни задачи с изявена практическа насоченост и междупредметни връзки. Учениците датираха важни събития от нашата история и определиха века. Всеки получи геометрична фигура, чието име назова и определи характеристиките и. В два отбора децата се състезаваха в пазаруването за рожден ден, като разполагаха с определена сума и предложение за подаръци, цветя и храна. Победителите получиха награда пъзел, всички участници се почерпиха за добрата работа. Увериха се, че математиката може да е лесна и интересна.


Изложба на учениците в извънкласна дейност „Да учим с компютри“

На 10.03.2017 г. учениците в извънкласна дейност „Да учим с компютри“ при ОУ „Христо Ботев”, гр.Мездра организираха изложба, на която представиха колажи, плакати, грамоти и визитки, създадени от тях. Ръководител на извънкласната дейност е Анелия Миткова. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.


На 13.02.2017 г. в ОУ "Христо Ботев" гр. Мездра се проведе представителна изява "Защо и как да сме ЕкоЛогични" на клуб "Да сме ЕкоЛогични" по проект "Твоят час" с ръководител г-жа Галина Петкова.

Гости на събитието бяха г-н Иван Иванчев - директор на училището, г-жа Красинка Николова - зам. директор АСД, г-жа Маруся Джанабедска - член на съвета "Твоят час", учители и ученици.

По време на изявата учениците представиха екологичните източници на енергия и навиците, които всеки един отделен човек трябва да придобие, за да помогне за опазването на околната среда и здравето си. Калоян Джанабедски от VI а клас демонстрира как се приготвя натурален ароматизатор за въздух.

В края на събитието всички присъстващи получиха "Идеи за домашни биопрепарати за почистване".


На 23.12.2016 г. клуб "Да сме ЕкоЛогични" проведе занимание с родител Христина Василева, майка на Йована Василева, ученичка от 7б клас.

Госпожа Василева представи мултимедийната презентация "Да се храним здравословно!". Децата се запознаха с основните групи храни, тяхното значение за човешкото здраве и препоръки за здравословно хранене.

Дискутираха и по темата "Да празнуваме Коледа с мисъл за природата!".

Заниманието завърши с коледни късметчета и коледно парти.

Това е Коледният кът с изработената екоукраса от природни материали.


Малките готвачи от групата по интереси „Вкусно и здравословно“ по проект „Твоят час“ с ръководител Росица Лакова подредиха във фоайето на ОУ „Христо Ботев“ изложба от ястия за Бъдни вечер. На трапезата имаше 12 (колкото са месеците в годината) традиционни постни български ястия, характерни за нашия край. По средата на масата беше поставена питка със замесена пара. Имаше мед, за да бъде сладък живота, кромид лук - да бъде годината богата на имане, чесън - да ни пази от зло, много плодове и зеленчуци. Ястията бяха приготвени от малките готвачи, подпомогнати от техните родители , баби и учители. Гости на изложбата бяха ученици, учители, родители от училището и децата от подготвителните групи на детските градини в града.


На 15 декември в ОУ „Христо Ботев” се проведе Коледен концерт под надслов „Приказна бяла Коледа”. Проявата е по проекта „Твоят час”, по който работи учебното заведение.

Концерта откри групата по интереси „Общуване чрез музиката и танца” с ръководител Анета Петкова. Младите таланти изпълниха популярни коледни песни, а танците им покачиха градуса на настроението. Емили Лъчезарова поздрави присъстващите с изпълнение на пиано.

Нашите малки приятели Йоана, Христо и Ивайла от детските градини в Мездра допълниха пъстрата картина със своите песни.

Гости на концерта бяха г-жа Валентина Цекова – секретар на Читалище „Мездра – 1925” и член на съвета „Твоят час”, гости от община Мездра, родители, учители и ученици.

За украсата на залата се погрижи групата по интереси Арт клуб "Твори и играй" с ръководител Теменужка Начева.


ТВОЯТ ЧАС

Природолюбителите от клуб "Да сме ЕкоЛогични" по проект "Твоят час" с ръководител Галина Петкова се насладиха на есенната красота в парка на гр. Мездра.

Те събраха природни материали, от които ще изработят коледна екоукраса.


ТВОЯТ ЧАС

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че в ОУ "Христо Ботев" през учебната 2016/2017г. започва реализацията на проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - фаза І“, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел на проекта е да се създадат условия за повишаване на потенциала на учениците чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в часовете на задължителна подготовка, участие на по-голям брой ученици в изяви, инициативи, състезания и турнири. Училищната програма "Твоят час" в ОУ „Христо Ботев” включва следните извънкласни дейности за развитие на способностите и интересите на учениците по класове:

1. Клуб "Да сме ЕкоЛогични" – р-л Галина Георгиева Петкова – 5-7 клас

2. Към успеха с правилата на математиката – р-л Красимира Николова Каменова – 6 клас

3. Арт клуб "Твори и играй" – р-л Теменужка Христова Начева – 2-4 клас

4. Клуб „Да учим с компютри“ – р-л Анелия Миткова Киркова – 3-8 клас

5. Училищен театър – р-л Николай Иванов Ненов – 4-6 клас

6. Приятели на баскетбола Слави Георгиев Маринов – 5-7 клас

7. Група за допълнителна работа по български език и литература в прогимназиален етап – р-л Цветомира Васкова Илиева – 5-7 клас

8. Вкусно и здравословно – р-л Росица Лакова Драганова – 3 клас

9. Общуване чрез музиката и танца– р-л Анета Христова Петкова – 1-8 клас

10. Аеробика – р-л Цветелина Благовестова Цинцарска – 3-8 клас

11. Родният език - звучен и богат – р-л Светла Иванова Маринова - 3-4 клас

12. Математиката лесна и интересна – р-л Христина Иванова Иванова – 3-4 клас