Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          


Предстоящи проекти

Национални програми - 2018г.

1.Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“
Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

2. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

3. Национална програма „Без свободен час“
Модул „Без свободен час в училище“

4. Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала
в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“