Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          Приключи работата по международния проект за междуучилищно партньорство по секторна програма „Коменски”-„Природата в моята ученическа чанта”, с партньори Основно училище”Христо Ботев”- гр.Мездра и училища от Турция и Чехия. Основната цел на проекта е свързана с формиране на отговорно отношение към природата.

Работата по проекта продължи две години, като в него се включиха ученици, учители и родители от страна на трите партниращи си училища.

Сред водещите дейности бяха: оформяне на зелени кътове в училищата, разделно събиране на отпадъците, изложби с рисунки, снимки и природни материали, посещения на ботанически градини и природни забележителности.

Проектът беше отворен за всички. В него участваха ученици от трите училища, различни по пол и етнически произход. Дейностите се вписваха естествено във възпитателно-образователната програма за работа на учениците, като основно бяха насочени към образователните направления биология и опазване на околната среда, чужд език, информационни технологии.

Работата по проекта включваше две основни направления - Дейности и Мобилности. Всяка от тях предостави различни възможности за повишаване на качеството на преподаване при учителите и развитие на компетенции на базата на чуждоезиковото обучение при учениците. Проектът предостави възможности за срещи на нашите учители с техни колеги, като по този начин се реализираха инициативи, чрез които се осъществи интегриране в учебните програми и дейности, представящи различни културни модели, обмяна на преподавателски опит, съчетаващ традициите и съвременното състояние на училищния живот в Европа.

Участниците се научиха да ценят природата и нейното значение за живота на планетата, повишиха своето европейско самосъзнание, посетиха редица исторически, културни и природни обекти в България, Турция и Чехия.

По време на работните визити учителите и учениците се запознаха се с особеностите на чужди образователни системи, докоснаха се до бита и традициите на партньорите, научиха се на толерантност и обогатиха своите познания за околната среда и необходимостта от нейното опазване.Сайт на проекта


Природата - наш дом

"Речни камъни"

Презентация "5 юни-Световен ден за опазване на околната среда"

22 април 2014 - Ден на Земята

Презентация "22 април-Ден на Земята"

Практическо занятие месец април 2014

22 март-Световен ден на Водата

Практическо занятие - 21.ІІ.2014 г.

През месец януари 2014 г. учениците...

Изложба на тема: „Мечтая за чиста природа”

Работна среща по проект"Природата в моята ученическа чанта"

Програма 13-17.05.2013г.

Втора работна среща

Екскурзия до Крушунски водопад и град Ловеч

Ден на отворените врати Коменски

Националната инициатива „Да почистим България за един ден!”

22 април 2013 г.- Международен ден на Земята

21 март 2013- салона на кино „Роял”

Популяризиране работата на Проекта

Месец октомври 2012 Екологични кътове в класните стаи

Първа самостоятелна изложба на Велислав Христов Вутов от ІV А клас

27.09.2012 г.-Урок в природата с учениците от VІІ-те класове

27.09.2012 г.-учениците от VІ А клас почистиха района около училището и посадиха цветя.

19.10.2012 г.-Учениците от ІІІ А клас подредиха изложба от природни материали-семена.

19.11.2012 г.-Учениците от І-ІV клас станаха приятели на "ЕКОПАК" и на опазването на околната среда.

Конкурс за ЛОГО на проекта „Природата в моята ученическа чанта”

Учениците от ОУ"Христо Ботев" се включиха в кампанията "Да почистим България за един ден".
Първа визита по международен проект за междуучилищно партньорство по секторна програма „Коменски”на тема „Природата в моята ученическа чанта”


Н А Ч А Л О

ОУ „Христо Ботев” гр. Мездра спечели втори международен проект за междуучилищно партньорство по секторна програма „Коменски” към Европейската комисия, който се финансира се от ЦРЧР – Националната агенция на България. Работата по проекта на тема „Природата в моята ученическа чанта”ще продължи две години-от август 2012 до юли 2014 г. Партньори са училища от Турция, Чехия и България.Координатор е училище Turkiye Komur Isletmeleri Ilkogretim Okulu, гр.Бурса,Турция.Работен език на този проект е английският език, а основната му цел е свързана с формиране на отговорно отношение към природата.

Сред водещите дейности са:оформяне на зелени кътове в училищата, разделно събиране на отпадъците, изложби с рисунки, снимки и природни материали, посещения на ферми, зоологически градини, природни забележителности. Участниците трябва се научат на толерантност, да се запознаят с разнообразието в образованието, езиците и начина на живот. Това е една интеграционна програма, включваща размяна на методи, творческо писане и говорене на английски и майчин език.

Намеренията са участниците в проекта да се запознаят с някои глобални проблеми, като опазване и съхраняване на околната среда, глобалното затопляне и нуждата от отговорност в борбата с нехайното отношение към природата.

Учениците ще имат възможност да опознаят други култури, различни от своята..Ще се научат да бъдат толерантни и да уважават хората с различни традиции и бит. Това ще засили европейското измерение на училищното образование и ще стимулира изучаването на чужди езици.

През месец ноември в гр.Бурса,Турция, ще се проведе първата работна среща на екипите от трите държави, които работят по проекта. На нея ще бъдат уточнени датите за официалните посещения на учениците от всяко училище и техните ръководители. Ще бъде избрано лого на проекта по предложение на ученици и ще бъдат набелязани дейностите, чието изпълнение предстои през следващите две години.