Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          


Списък на учителите от ОУ "Христо Ботев" - гр. Мездра за учебната 2018/2019 г.


  Класен ръководител   Клас/Паралелка
  Иван Кръстев Иванчев   ДИРЕКТОР
  Цветомира Васкова Илиева   Заместник-директор учебна дейност
  Красинка Миткова Николова   Заместник-директор административно стопанска дейност
  Таня Иванова Йоловска   Іа клас
  Калинка Иванова Стоянова   Iб клас
  Росица Лакова Драганова   Iв клас
  Теменужка Христова Начева   IІа клас
  Христина Иванова Иванова   IІб клас
  Светла Иванова Маринова   ІІв клас
  Клавдия Левчева Добрева   IIІа клас
  Вилма Христова Петрова   IIІб клас
  Марияна Спасова Маркова   IVa клас
  Лилия Христова Костова   IVб клас
  Гинка Георгиева Кръстева   IVв клас
  Николай Иванов Ненов   Va клас
  Мая Николаева Кръстарска - Манчовска   Vб клас
  Цветелина Красимирова Ангелова   Vв клас
  Красимира Николова Каменова   VIa клас
  Галина Георгиева Петкова   VIб клас
  Христинка Йотова Иванова   VIIa клас
  Цветелина Благовестова Цинцарска   VIIб клас
  Соня Димитрова Йотова   учител по английски език - начален етап
  Десислава Иванова Маньовска   учител по английски език - прогимназиален етап
  Валентин Иванов Иванов   учител по музика
  Ралица Ангелова Ангелова   учител по история и цивилизация
  Анелия Миткова Монова   учител по физика и ИТ
  Слави Георгиев Маринов   учител по ФВС
  Христина Иванова Димитрова   педагогически съветник
  Ирена Цветанова Тодорова   ресурсен учител
  Христо Николов Господинов   ресурсен учител
  Тамара Петрова Нетева   учител с група за целодневна организация на учебния ден – І кл.
  Калина Пламенова Костова   учител с група за целодневна организация на учебния ден – І кл.
  Валентина Цветанова Исаева   учител с група за целодневна организация на учебния ден – ІІ кл.
  Румяна Станиславова Стоянова   учител с група за целодневна организация на учебния ден – ІІ кл.
  Рени Свиленова Митева   учител с група за целодневна организация на учебния ден – ІІ кл.
  Диляна Димитрова Станинска   учител с група за целодневна организация на учебния ден – ІІІ кл.
  Катя Ангелова Йотова   учител с група за целодневна организация на учебния ден – ІІІ кл.
  Силвия Дантева Пешевска   учител с група за целодневна организация на учебния ден – IV кл.
  Тодорка Иванова Василева   учител с група за целодневна организация на учебния ден – V кл.
  Татяна Цветанова Ковачева   учител с група за целодневна организация на учебния ден – VІ кл.
  Цветина Никодимова Георгиева   учител с група за целодневна организация на учебния ден – VІІ кл.