Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          


Списък на учителите от ОУ "Христо Ботев" - гр. Мездра


  Иван Кръстев Иванчев   ДИРЕКТОР
  Цветомира Васкова Илиева   Заместник-директор учебна дейност
  Красинка Миткова Николова   Заместник-директор административно стопанска дейност
  Светла Иванова Маринова   начален учител Іа клас
  Христина Иванова Иванова   начален учител Iб клас
  Теменужка Начева   начален учител Iв клас
  Валерия Иванова Аврамова   начален учител IIа клас
  Вилма Христова Петрова   начален учител IIб клас
  Марияна Спасова Маркова   начален учител IIIa клас
  Лилия Христова Костова   начален учител IIIб клас
  Гинка Георгиева Кръстева   начален учител IIIв клас
  Калинка Иванова Стоянова   начален учител ІVa клас
  Росица Лакова Драганова   начален учител ІVб клас
  Катя Йотова   начален учител ІVв клас
  Соня Димитрова Йотова   учител по английски език
  Николай Ненов   учител по БЕЛ
  Христинка Йотова Иванова   учител по БЕЛ
  Десислава Иванова Маньовска   учител по английски език
  Красимира Николова Каменова   учител по математика
  Мая Николаева Кръстарска   учител по математика
  Анелия Миткова Монова   учител по ИТ, физика, технологии и предприемачество
  Галина Петкова   учител по биология, химия и ЧП
  Ралица Ангелова Ангелова   учител по история и цивилизация и изобразително изкуство
  Цветелина Красимирова Ангелова   учител по география и икономика
  Слави Георгиев Маринов   учител по ФВС
  Цветелина Цинцарска   учител по ФВС
  Валентин Иванов Иванов   учител по музика
  Валентина Цветанова Исаева   начален учител с група за целодневна организация на учебния ден
  Таня Иванова Йоловска   начален учител с група за целодневна организация на учебния ден
  Диляна Димитрова Станинска   начален учител с група за целодневна организация на учебния ден
  Силвия Дантева Пешевска   начален учител с група за целодневна организация на учебния ден
  Калина Пламенова Костова   начален учител с група за целодневна организация на учебния ден
  Рени Свиленова Митева   начален учител с група за целодневна организация на учебния ден
  Тамара Петрова Нетева   начален учител с група за целодневна организация на учебния ден
  Анета Любомирова Иванова   учител с група за целодневна организация на учебния ден
  Тодорка Иванова Василева   учител с група за целодневна организация на учебния ден
  Татяна Николова Ковачева   учител с група за целодневна организация на учебния ден