Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          


Списък на учителите от ОУ "Христо Ботев" - гр. Мездра за учебната 2018/2019 г.


  Класен ръководител   Клас/Паралелка
  Иван Кръстев Иванчев   ДИРЕКТОР
  Цветомира Васкова Илиева   Заместник-директор учебна дейност
  Красинка Миткова Николова   Заместник-директор административно стопанска дейност
  Таня Иванова Йоловска   начален учител Іа клас
  Калинка Иванова Стоянова   начален учител Iб клас
  Росица Лакова Драганова   начален учител Iв клас
  Теменужка Христова Начева   начален учител IІа клас
  Христина Иванова Иванова   начален учител IІб клас
  Светла Иванова Маринова   начален учител ІІв клас
  Клавдия Левчева Добрева   начален учител IIІа клас
  Вилма Христова Петрова   начален учител IIІб клас
  Марияна Спасова Маркова   начален учител IVa клас
  Лилия Христова Костова   начален учител IVб клас
  Гинка Георгиева Кръстева   начален учител IVв клас
  Николай Иванов Ненов   начален учител Va клас
  Мая Николаева Кръстарска - Манчовска   начален учител Vб клас
  Цветелина Красимирова Ангелова   начален учител Vв клас
  Красимира Николова Каменова   начален учител VIa клас
  Галина Георгиева Петкова   начален учител VIб клас
  Христинка Йотова Иванова   начален учител VIIa клас
  Цветелина Благовестова Цинцарска   начален учител VIIб клас
  Соня Димитрова Йотова   учител по английски език - начален етап
  Десислава Иванова Маньовска   учител по английски език - прогимназиален етап
  Валентин Иванов Иванов   учител по музика
  Ралица Ангелова Ангелова   учител по история и цивилизация
  Анелия Миткова Монова   учител по физика и ИТ
  Слави Георгиев Маринов   учител по ФВС
  Христина Иванова Димитрова   педагогически съветник
  Ирена Цветанова Тодорова   ресурсен учител
  Христо Николов Господинов   ресурсен учител
  Тамара Петрова Нетева   начален учител с група за целодневна организация на учебния ден – І кл.
  Калина Пламенова Костова   начален учител с група за целодневна организация на учебния ден – І кл.
  Валентина Цветанова Исаева   начален учител с група за целодневна организация на учебния ден – ІІ кл.
  Румяна Станиславова Стоянова   начален учител с група за целодневна организация на учебния ден – ІІ кл.
  Рени Свиленова Митева   начален учител с група за целодневна организация на учебния ден – ІІ кл.
  Диляна Димитрова Станинска   начален учител с група за целодневна организация на учебния ден – ІІІ кл.
  Катя Ангелова Йотова   начален учител с група за целодневна организация на учебния ден – ІІІ кл.
  Силвия Дантева Пешевска   начален учител с група за целодневна организация на учебния ден – IV кл.
  Тодорка Иванова Василева   учител с група за целодневна организация на учебния ден – V кл.
  Татяна Цветанова Ковачева   учител с група за целодневна организация на учебния ден – VІ кл.
  Цветина Никодимова Георгиева   учител с група за целодневна организация на учебния ден – VІІ кл.