зареждане
Публикувано в Четвъртък, 28 Март 2019

На 25.03.2019 г. в ОУ "Христо Ботев"-град Мездра се проведе занятие по кариерно ориентиране на тема:" Всички професии са важни", организирано от класните ръководители на 7.клас и педагогическия съветник с помощта на консултантите от Центъра за кариерно развитие-град Враца Е.Йончовска и Ю. Атанасова.

Пред учениците се представиха родители с различни професии: банков служител, фризьор, медицинска сестра, дърворезбар.

Акцентираха върху важността на свободния личен избор, който е успешен, ако се направи отговорно.

С голям интерес учениците изслушаха интервюто на своя съученичка с директора на фирма "Техкерамик"-Мездра-В.Христов.