зареждане
Публикувано в Понеделник, 27 Февруари 2023В ОУ ‘‘Хр. Ботев‘‘ гр. Мездра стартира дейността си Клуб “Кариерно ориентиране‘‘. Обучението и консултациите се провеждат от кариерен консултант Ерика Йончовска от Център за кариерно ориентиране , към ЦПЛР ‘‘Център за работа с деца ‘‘гр. Враца. Целта е да се подпомоганат учениците от 7 клас да направят информиран и осъзнат избор на образование, професия, профил.