зареждане
Публикувано в Понеделник, 18 Февруари 2019

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурс "Библиотеките - активен участник в обществения живот", в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017г. с Министерство на културата. Проектът "Пазители на България" се осъществява от библиотеката при "Народно читалище Просвета 1925-Мездра" и е насочен към изучаване историята на родния край, формиране на интерес в младите хора, учащите се към познаване и дигитализиране на историческите забележителности, изучаване и записване на народните традиции, празници, на диалектни думи, характерни за района на гр. Мездра и селата Долна Кремена и Ребърково от Община Мездра и създаването на електронен краеведски пътеводител на сайта на НЧ "Просвета 1925-Мездра". Основните партньори са ОУ"Хр. Ботев" гр. Мездра, НЧ"Просвета 1897"-с. Долна Кремена, НЧ"Просвета-Ребрково 1925". Една от дейностите по проекта като заключителна изява на целевата група е състезание между два отбора "Пазители" и "България", с което учениците да представят част от събраните диалектни думи, факти от историята на гр. Мездра, с. Долна Кремена и с. Ребърково. Проявата се осъществи в кабинета по история на ОУ"Хр. Ботев". Гости на урока бяха: Иван Иванчев-директор на училището, Цветомира Илиева - зам. директор и Красинка Николова - зам. директор, учители, краеведи и партньорите от останалите читалища. Състезанието беше открито и водено от Ана-Мария, с подкрепата на учителите Ралица Ангелова-учител по история и Христинка Иванова-учител по БЕЛ. Председател на петчленното жури беше Марияна Йорданова-дългогодишен преподавател по БЕЛ, изявен краевед и творец, останалите членове: Милка Пухалска от читалището в с. Долна Кремена, Елисавета Тодорова от читалището в с. Ребърково, Валентина Цекова -секретар на читалището в гр. Мездра и Христинка Иванова -учител по БЕЛ. В началото публиката се запозна с извършените обучения, теренните проучвания , посещенията на историческите забележителности в гр. Мездра, РИМ в гр. Враца, в отдел "Краезнание" на РБ "Хр. Ботев", гр. Враца. Учениците непосредствено разказаха за впечатленията си от осъществените разнообразни дейности, от контактите си при записите на възрастните хора, интересните занимания и традициите, които видяха и научиха. На екрана едновременно с това се показваше богатия албум от снимки при всички посещения. Състезанието привлече вниманието на присъстващите с непознатите диалектни думи, събрани и записани при посещенията в с. Долна Кремена и с. Ребърково. В другата игра с балоните имаше включени въпроси от историята на региона и наученото. При големи емоции премина въпросите към публиката с включени диалектни изречения и техния съвременен превод. Накрая се получи равен резултат между двата отбора и всеки отбор получи предметна награда за класната стая-националното знаме, патриотична украса сувенир и тениска и значка за всеки участник от целевата група. Валентина Цекова-секретар на "Народно читалище Просвета 1925-Мездра" благодари на всички за работата по проекта и връчи на всеки участник-ученици и учители-сертификати и две предметни награди за Христинка Иванова и Ралица Ангелова. Състезанието "Аз обичам България" завърши по стара българска традиция с почерпка. Благодарим на всички, които бяха с нас през тези месеци на събиране и обработване на разнообразната информация от аудио, видео записи, снимков материал, спомени и др. Чрез тази събирателска краеведска дейност привлякохме вниманието на днешните подрастващи българи към знанието на родния край, към запазване разказите на възрастните хора и научаване как са живели предците ни преди 100 години, записване на народни песни, на традициите от българския празничен календар и записването им на електронен носител, запазването и популяризирането на това народно краеведско богатство чрез сайта на "Народно читалище Просвета 1925-Мездра" в интернет.