зареждане
Публикувано в Понеделник, 13 Май 2019

Шестокласниците, посещаващи факултативни часове по математика, създадоха празнична атмосфера ,разказвайки за числото Фи. Число, което остава да блести със своето вълшебство и загадъчност. Това е безкрайна непериодична десетична дроб, с приблизителна стойност 1,618. То е закодирано във всичко, което възприемаме като красиво, прекрасно и съвършено. Учениците обясниха защо числото е наречено Фи? Откъде произлиза? Използваха последователни числа от редицата на Фибоначи, за да демонстрират чертане на златната спирала. Посочиха кои златни геометрични фигури се изучават в часовете по математика, обосновавайки кои отношения са равни на златното сечение. Приведоха факти , установени от Леонардо да Винчи за това, че човешкото тяло е направено от строителни елементи, чиито съотношения винаги са равни на Фи. Свързаха тези факти с известната му картина Витрувиански човек. Разказаха за архитектурни шедьоври и посочиха мястото на числото Фи в тях. Посочиха примери за приложението на числото Фи в природата.