зареждане
Публикувано в Сряда, 15 Март 2023

Учениците от ОУ "Христо Ботев" празнуваха деня на числото Пи в часовете по математика. Учениците от 7 "А" кл. бяха домакини на учениците от 4 "Б" кл., а учениците от 5 "А" посрещнаха учениците от 4 "А" кл. Учениците от 7 "Б" клас отбелязаха празника пред свои учители, а учениците от 6 "В" - пред своите родители. Проследиха дългия исторически път за откриване на все по-точни стойности на забележителната константа, изредиха имената на видни математици от различни епохи, дали своя принос за развитието на ПИ.

Направиха демонстрации на свои постижения в запомняне на цифри след десетичната запетая на числото.

Впечатли с постижението си петокласникът Викторио Данаилов, запомнил 75 цифри.

Решаваха забавни задачи, свързани с фигури, в които е скрита константата.

Седмокласничката Беатрис Нончева направи великолепен превод на английски текст, свързан с любопитни факти за Пи, на фона на приятната музика, създадена от Дейвид Макдоналд за числото.

Учениците изработиха проекти за константата и сътвориха великолепен празник.