Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          

По-стари публикации

Новини

По случай третата годишнина от създаването на клуб „Приятели на БМЧК“ доброволците от ОУ “Христо Ботев“ с ръководител Христина Димитрова бяха наградени с грамота и плакет.

Наградата, връчена от г-жа Гергана Михайлова, директор на БЧК, Областен съвет-Враца, е признание за тяхната активна дейност в подкрепа на добротата и толерантността.


Пореден успех на младите математиците от ОУ „Христо Ботев“ – гр. Мездра на международното състезание „Математика без граници – Есен 2018“, в което се включиха 74 ученици (най-масовото участие до сега). Завоювани са 4 бронзови медала от: Емил Цветозаров Мишовски – 1а клас, с учител Таня Йоловска, Йоана Петкова Славкова и Виктор Иванов Павлов – 2б клас, с учител Христина Иванова и Ния Хари Димитрова – 5б клас, с учител Мая Кръстарска.


Отлично представяне на математиците от ОУ"Христо Ботев"-гр.Мездра на Математически турнир "Черноризец Храбър"-2018 г. Първо място и златен медал за Ния Хари Димитрова - 5Б клас, второ място и сребърен медал за Денис Добромиров Александров от 2б клас и четвърто място за Емил Дианов Петров - VІІБ кл.

Честито!


Обучение с ученици от 7а и 7б клас на тема "Трафик на хора"

На 09.11.2018 г. в ОУ "Христо Ботев" град Мездра се проведе обучение на тема "Трафик на хора" в присъствието на г-н Директора: Иванчев, Педагогическият съветник, класният ръководител. Предсесателят на Ученическият съвет: Елеонора Цекова запозна седмокласниците с опасностите при общуване от тийнейджърите с непознати, колко е ценна защитата от непреценени контакти. Най- голям интерес предизвика практическата част, която предизвика интерес и дискусия по темата.


Състезание "Аз обичам България"

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурс "Библиотеките - активен участник в обществения живот", в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017г. с Министерство на културата. Проектът "Пазители на България" се осъществява от библиотеката при "Народно читалище Просвета 1925-Мездра" и е насочен към изучаване историята на родния край, формиране на интерес в младите хора, учащите се към познаване и дигитализиране на историческите забележителности, изучаване и записване на народните традиции, празници, на диалектни думи, характерни за района на гр.Мездра и селата Долна Кремена и Ребърково от Община Мездра и създаването на електронен краеведски пътеводител на сайта на НЧ "Просвета 1925-Мездра". Основните партньори са ОУ"Хр.Ботев" гр.Мездра, НЧ"Просвета 1897"-с.Долна Кремена,НЧ"Просвета-Ребрково 1925". Една от дейностите по проекта като заключителна изява на целевата група е състезание между два отбора "Пазители" и "България", с което учениците да представят част от събраните диалектни думи, факти от историята на гр.Мездра, с.Долна Кремена и с.Ребърково. Проявата се осъществи в кабинета по история на ОУ"Хр.Ботев". Гости на урока бяха: Иван Иванчев-директор на училището, Цветомира Илиева-зам.директор и Красинка Николова - зам.директор, учители, краеведи и партньорите от останалите читалища. Състезанието беше открито и водено от Ана-Мария, с подкрепата на учителите Ралица Ангелова-учител по история и Христинка Иванова-учител по БЕЛ. Председател на петчленното жури беше Марияна Йорданова-дългогодишен преподавател по БЕЛ, изявен краевед и творец, останалите членове: Милка Пухалска от читалището в с.Долна Кремена, Елисавета Тодорова от читалището в с.Ребърково, Валентина Цекова -секретар на читалището в гр.Мездра и Христинка Иванова -учител по БЕЛ. В началото публиката се запозна с извършените обучения, теренните проучвания ,посещенията на историческите забележителности в гр.Мездра, РИМ в гр.Враца, в отдел "Краезнание" на РБ"Хр.Ботев" гр.Враца. Учениците непосредствено разказаха за впечатленията си от осъществените разнообразни дейности, от контактите си при записите на възрастните хора, интересните занимания и традициите, които видяха и научиха. На екрана едновременно с това се показваше богатия албум от снимки при всички посещения. Състезанието привлече вниманието на присъстващите с непознатите диалектни думи, събрани и записани при посещенията в с.Долна Кремена и с.Ребърково. В другата игра с балоните имаше включени въпроси от историята на региона и наученото. При големи емоции премина въпросите към публиката с включени диалектни изречения и техния съвременен превод. Накрая се получи равен резултат между двата отбора и всеки отбор получи предметна награда за класната стая-националното знаме, патриотична украса сувенир и тениска и значка за всеки участник от целевата група. Валентина Цекова-секретар на "Народно читалище Просвета 1925-Мездра" благодари на всички за работата по проекта и връчи на всеки участник-ученици и учители-сертификати и две предметни награди за Христинка Иванова и Ралица Ангелова. Състезанието "Аз обичам България" завърши по стара българска традиция с почерпка. Благодарим на всички, които бяха с нас през тези месеци на събиране и обработване на разнообразната информация от аудио, видео записи, снимков материал, спомени и др. Чрез тази събирателска краеведска дейност привлякохме вниманието на днешните подрастващи българи към знанието на родния край, към запазване разказите на възрастните хора и научаване как са живели предците ни преди 100 години, записване на народни песни, на традициите от българския празничен календар и записването им на електронен носител, запазването и популяризирането на това народно краеведско богатство чрез сайта на "Народно читалище Просвета 1925-Мездра" в интернет.


На вниманието на всички родители!
Родителските срещи за учебната 2018/2019г. ще се проведат както следва:
Начален етап: I-IV клас на 13.09.2018г.(четвъртък).
Прогимназиален етап: V-VIII клас на 14.09.2018г.(петък)
от 17 часа в класната стая на съответния клас.