Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          


РОДОВА ПАМЕТ


В ОУ „Христо Ботев” – гр. Мездра стартира едногодишен проект от Националната програма „Училището – територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”. Тема на проекта – „Родова памет”. В него се включват четири целеви групи:

- Краеведи – с ръководител г-жа Мариана Йорданова, преподавател по български език и литература

- Етнографи – с ръководител г-жа Татяна Ковачева, преподавател по труд и техника

- Археолози – с ръководител г-жа Елка Русева, преподавател по български език и литература и история

- Християнско наследство – с ръководител г-жа Светла Кръстева, преподавател по история

Конкретният проблем, който се опитваме да решим с проекта „Родова памет”, е формирането на народностно самосъзнание у учениците. Часовете по извънкласна дейност са добра възможност за преодоляване на репродуктивното мислене - ученикът се превръща в генератор на идеи, мислител, изследовател и творец.

Работата по проекта ще се осъществи в няколко целеви групи, обособяващи дейността си около водещи модули. Първият модул е: „Кой съм аз?”. Той се осъществява в две направления: „Аз и моят род” и „Аз и народното изкуство”. По направлението „Аз и моят род” работи целева група „Млади краеведи” - ученици от начален и прогимназиален етап под ръководството на г-жа Йорданова. Те изследват смисъла и етимологията на своето име, проучват родовите си корени и изработват родословното дърво на своя род, почитат християнския си празник. Научават историята на своето родно място(селище) и легендата за произхода на името му. Проучват народните местни говори и автентичен фолклор и правят записи на терен. Част от техните изследвания се включват в направление „Аз и народното изкуство”.

Вторият модул е „България и българското”. Групата по етнография прави възстановки на ритуали, обреди и обичаи, свързани с празничния християнски календар на родния край, шие народни носии, характерни за Северозападна България, ръководена от г-жа Ковачева. „Младите археолози”, ръководени от г-жа Русева, проучват резултатите от археологическите разкопки на римската крепост „Калето” в гр.Мездра, в местността „Робин дол” в с. Долна Кремена и в „Заминец” - с. Горна Кремена в изследване „Моят край – богата древна съкровищница” (направление на целевата група).

Модул „България и Европа”(целева група „Млади краеведи”) изследва българската държава и държавност в Европа, българската писменост и Европа, европейските измерения на българското просвещение, българите като сътворци на европейската цивилизация. Целева група „Християнско наследство” (с р-л г-жа Кръстева) приобщава учениците към олтарите на българщината – манастирите и църквите в родния край.

Ръководители и участници – горди българи, работят заедно, почитайки родовите си корени. В проекта се включват 250 участника.


Мариана Йорданова, ръководител на проекта
Основно училище „Христо Ботев”, гр.Мездра