зареждане
принтирай

Активизирането на учебния процес изисква непрекъснато да разширяваме и разнообразяваме методите и средствата, които използваме в процеса на обучение. В стремежа си да намеря начин да стимулирам самостоятелната работа на учениците, да провокирам и засиля интереса към предмета и науката физика, да подпомогна разбирането и използването на информационните технологии, реших да използвам такъв метод – конкурс. Темата на конкурса „Физиката в моите очи” избрах от съображение всеки да може да се включи. Включените пет направления даваха възможност да се избере интересно от историята на физиката или живота на бележит физик, да се направи интересен опит и обясни на елементарно ниво, да се изработи нагледно пособие и разкрие неговото приложение или презентира изучена или друга интересна за ученика тема.

Първо проявиха интерес учениците, включени в групите по СИП, а след тях и други. Заявка за участие дадоха учениците от VІІ и VІІІ кл. Красива обява разясняваше отделните направления, срока за предаване на всички материали и провеждане на самия конкурс. По време на подготовката учениците се консултираха както с мен, така и с преподавателя по информационни технологии. Впечатляващо беше, че прецизираха всичко в своята подготовка.

Провеждането на конкурса беше вълнуващо, впечатляващо и запомнящо събитие за всички 22 участника, зрителите и жури. Участниците дойдоха притеснени, но ентусиазирани и показаха увереност в знанията си и с това, което се представиха. Компетентно жури от преподавателите по останалите природоматематически предмети в училище, обяви критериите към участниците в отделните направления и с внимание и подчертан интерес изслуша всички. Висока оценка бе дадена на перфектно направените опити и тяхното обяснение, направените нагледни пособия, интересните съобщения и безупречните презентации на някои от участниците. Всички получиха красиви грамоти, но се отличиха Петинка и Михаела от VІІІ кл. – с представените презентации, опитите на Моника, Паула и Йордан от VІІІ кл., нагледните пособия на Николай от VІІ кл. и Пламенка от VІІІ кл.

Михаела Петинка Николай Пламенка Йордан Моника и Паула

Това, което силно впечатли мен и колежките – членове на журито, е показаната отлична предварителна подготовка, желанието и старанието, което вложиха, за добро представяне. Показаха и умение да се изслушват един друг, и то с интерес.

Проведеният конкурс провокира в мен, като преподавател на тези ученици, усещането, че направеното е нещо полезно и ценно за тези млади хора.