зареждане
принтирай

През учебната 2006 - 2007 г. участвах в областния кръг на Националната конференция “Училището- желана територия на ученика” с темата “Развиване на познавателните интереси на учениците чрез обучението в СИП по биология в 6 клас”.

“Човекът изобрети самолета, а после пестицидите и заля с химичен дъжд природата. Най - напред загинаха мушиците. След тях обърнаха кореми рибите. Умряха птиците...

Стълбата на еволюцията се заклати и Човекът, който, както е известно, се разполага най - отгоре, усети хладни капки пот да никнат по високото му умно чело.

- Равновесието е нарушено! - извика той уплашен.

- Така не може повече да продължава!

Избърса капките с ръка и дълбоко се замисли.

После изсече всички дървета, за да направи хартия, после изписа всичката хартия, за да направи книга - една голяма, красива книга. Озаглави я “Екология”, и я погали нежно с радостта на откривател.

После взе червения флумастер и нарисува две кръгчета на картата.

- Тук ще живеят мечките, а тук - бобрите! - каза човекът с възторг на спасител.

И продължи да чертае кръгчета - за китовете и маймуните, за скумриите и дроздовете, за таралежите и за алпийските кози... Не пропусна да посочи резерват дори за поповото прасе.

Пропусна да помисли само къде, и най - вече как ще живее самият той!”

Отговорност и предизвикателство е да се мотивира етично отношение към природата и да се съдейства за изграждане на екологична култура у учениците. Най - успешно екологично образование и възпитание се осъществява в часовете по СИП по биология. Извънкласните занимания са естествено продължение на урочната работа. Те доставят на учениците относителна самостоятелност, по - широка възможност за избор на теми, изказват по - свободно своите мисли, разкриват своите идеи, търсят пътища за решаване на поставени задачи.

биология биология биология биология биология

Екологичните проблеми са глобални, но се стремя да убедя учениците, че решаването им трябва да започне от решаването на проблемите в нашата страна, в родния град и още по - точно от дома, в който живеем, от нашата улица, от нашето училище.

биология

С подготвено съобщение или разработена тема (придружени с рисунки, снимки, схеми, естествени обекти) учениците имат възможност да изразят личното си отношение към опазване и възстановяване на природата.

биология

Подготвям казуси и проблемни задачи с различна степен на сложност.

При затруднение на учениците оказвам помощ, но така че да се запази творческото им мислене.

Използването на по-различни, интригуващи и подбуждащи към дейност методи подпомага постигането на търсения резултат:

Рисуване върху речни камъни и кратуни:

речни камъни речни камъни речни камъни речни камъни

Създаване на картини, използвайки миди, охлюви и камъчета.

Апликация на хербаризирани растения и семена върху картон.

Моделиране на клетка с конци, семена и зърна.

Организирам игри (“Защитени растения и животни”), изложби (“Цветето, което сам отгледах”, “22 март- ден на водата”) състезания (“Природата - наш дом”), които спомагат за превръщане на обучението в творчески процес.

Учебните екскурзии в природата са любими на децата. Те остават трайни следи в съзнанието им и ги приобщават завинаги към природата на родния край и решаването на екологичните проблеми. Чрез изследователска дейност, прилагайки достъпни за учениците методи, направихме екологична характеристика на централната градска част на Мездра. Установихме, че основни замърсители на въздуха са въглероден диоксид и малки количества азотни оксиди. Преброихме колите, преминаващи край училището и достигнахме до следния тревожен факт: За 5 минути преминават 43 коли, за 1 час- 516, за 12 часа- 6192, за 24 часа- 12384 коли.

Във възрастта 11 - 15 години учениците се отличават с повишен интерес към заобикалящия ги свят и желание да го опознаят. Изхождайки от факта, че учениците се изморяват не от дейности, а от тяхното еднообразие и едностранчивост, се стремя в работата си да използвам различни варианти на организация и методи на обучение, за да поддържам интереса буден. Вървейки по пътя на личния експеримент, търся баланса между използването на иновационните и традиционните методи на обучение. Целта ми е да ги науча да мислят и анализират, да задават въпроси, да бъдат критични и непримирими, да споделят общата загриженост за Земята.

Всички съвременни хора трябва да разберат дълбокия смисъл на апела: “Да спасим нашата планета!”, като запазим земната биосфера, засега единствената, в която човекът може да съществува. Защото ние сме програмирани да живеем сред чист въздух, природна светлина, чиста вода, тишина, простор и зеленина.