Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          


Добри практики

МАЯ ЦОЛОВА

НАТАЛИЯ ХРИСТОВА

ЛИЛИЯ КОЛОВСКА

ЕЛКА РУСЕВА