Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          

Отчет за изпълнението на бюджета за период 01.01.2017г. - 30.09.2017г.

Отчет за сметките за средствата от ЕС за период 01.01.2017г. - 30.09.2017г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета на ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр.Мездра за 2017г.

1. Отчетни данни за изпълнението на бюджета към 30.06.2017година.

2. Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-КСФ

Бюджет на ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр.Мездра за 2017г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета на ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр.Мездра за 2016г.

Бюджет на ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр.Мездра за 2016г.

Бюджет на ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр.Мездра за 2015г.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ