Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 30 06 2018г. по ЕБК

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет за СЕС към 30 06 2018г.

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31 03 2018г. по ЕБК

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет за СЕС към 31 03 2018г.

Бюджет 2018 година - първоначален план

Отчет за изпълнението на бюджета към 31 12 2017г.

Отчет за сметките за средствата от ЕС към 31 12 2017г.

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден в ОУ „Христо Ботев” - град Мездра, област Враца за учебната 2017/2018 година

Отчет за изпълнението на бюджета за период 01.01.2017г. - 30.09.2017г.

Отчет за сметките за средствата от ЕС за период 01.01.2017г. - 30.09.2017г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета на ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр.Мездра за 2017г.

1. Отчетни данни за изпълнението на бюджета към 30.06.2017година.

2. Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-КСФ

Бюджет на ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр.Мездра за 2017г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета на ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр.Мездра за 2016г.

Бюджет на ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр.Мездра за 2016г.

Бюджет на ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр.Мездра за 2015г.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ