Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          


Достойни личности

Антония Ганева

Венелин Кожухаров

Камелия Коловска

Мария Велчева

Вера Михайлова

Цветан Цветков