Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          


Сканиран протокол от 08.09.2016г.