зареждане
ОУ Христо Ботев
клас първокласници занимания дейности
постановки учебни занятия учебни занятия

Уважаеми родители,

Към Вас се обръща ръководството на ОУ "Христо Ботев", гр. Мездра.

Петокласник в семейството е предизвикателство, което се надяваме, че ще посрещнем заедно през учебната 2020/2021 година.

Съвместната ни работа през изминалите четири години укрепи взаимното доверие между Вашето семейство и училището на Вашето дете. Партньорството ни, основано на равнопоставеност и взаимно уважение, насочено към развитие на личността на ученика, дава своите градивни резултати.

На четвъртокласниците, които завършват началното си образование, им предстои следваща, значима стъпка по образователната стълбица. Прогимназиалният етап за бъдещите петокласници е време отговорно и динамично. То носи заряда на смелите детски мечти, дръзновението на утвърждаващата се личност, полета на творческото вдъхновение.

Уважаеми родители, Вашата оценка за работата на ОУ „Христо Ботев” ще бъде изборът на училище за вашето дете - петокласник!


Необходими документи за прием в V-и клас:

  1. Заявление по образец (.pdf);
  2. Удостоверение за завършен начален етап (оригинал);
  3. Копие от акта за раждане;
  4. Заявление за избираеми часове (.pdf);
  5. Работна карта "Характеристика на средата - образователното ниво и трудова заетост на семейството" (.pdf).
Цветина Георгиева

Цветина Георгиева - учител по Български език и литература

Класен ръководител на V-a клас


Цветелина Цинцарска

Цветелина Цинцарска - учител по Физическо възпитание и спорт

Класен ръководител на V-б клас