Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          


Уважаеми родители,

Към Вас се обръща ръководството на ОУ „Христо Ботев”, гр. Мездра.

Петокласник в семейството е предизвикателство, което се надяваме, че ще посрещнем заедно през учебната 2016/2017 година.

Съвместната ни работа през изминалите четири години укрепи взаимното доверие между Вашето семейство и училището на Вашето дете. Партньорството ни, основано на равнопоставеност и взаимно уважение, насочено към развитие на личността на ученика, дава своите градивни резултати.

На четвъртокласниците, които завършват началното си образование, им предстои следваща, значима стъпка по образователната стълбица. Прогимназиалният етап за бъдещите петокласници е време отговорно и динамично. То носи заряда на смелите детски мечти, дръзновението на утвърждаващата се личност, полета на творческото вдъхновение. Затова училищното ръководство предлага за класни ръководители на бъдещите петокласници:

Уважаеми родители, Вашата оценка за работата на ОУ „Христо Ботев” ще бъде изборът на училище за вашето дете - петокласник!


Прием в V-ти клас

г-жа Христинка Иванова - учител по БЕЛ

класен ръководител на V-а клас

г-жа Цветелина Цинцарска - учител по ФВС

класен ръководител на V-б клас

Необходими документи:
1. Заявление по образец.
2. Удостоверение за завършен начален етап (оригинал).
3. Копие от акта за раждане.

Прием в V-ти клас за учебната 2015/2016 година.

Прием в V-ти клас за учебната 2014/2015 година.