Сайт на основно училище "Христо Ботев" град Мездра.          

Прием в V-ти клас за учебната 2015/2016 година.

г-жа Мая Кръстарска - учител по математика

класен ръководител на V-а клас

г-жа Анета Петкова - учител по музика

класен ръководител на V-б клас

г-н Николай Ненов - учител по БЕЛ

класен ръководител на V-в клас