На вниманието на всички родители Родителските срещи за учебната 2018/2019г. ще се проведаткакто следва: Начален етап: I-IV клас на 13.09.2018г. (четвъртък). Прогимназиален етап V-VIII клас на 14.09.2018г. (петък) от 17 часа в класната стая на съответния клас.